lenovo

曾渊沧:大户托残股有阴谋

恒指成份股中一只大残股联想(992)昨日更成为升幅之首。联想收购摩托罗拉手机业务亏了钱,市场仍未改变对摩托罗拉手机业务评价,但昨日有大户炒起联想。