?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

SI研究:如何建立好信用

随着我们步入人生的另一个阶段,就会发现拥有好信用(good credit)是一件相当重要的事。信用良好,要贷款来买房子、买车子及借钱让孩子念书都比较容易。